11.2. Naudas tirgus darbība

11.2.5. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1.      Mancat ar EC – Phare programmas atbalstu Banku darbība. Rīga: Juventa.- 1997. – 166 lpp

2.      Praude V. Finanšu instrumenti. Rīga: SIA Burtene. - 2009. – 446 lpp. ISBN– 978-9984-833-00-2

3.      Saksonova S. Banku darbība. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centrs. -  2006 . -197.lpp. ISBN- 9984-9794-1-5

4.      Latvijas Bankas lombarda kredītu izsniegšanas noteikumi. http://www.likumi.lv/doc.php?id=205916http://www.seb.lv/lv/private/services/payments/ceku-norekini/-Skatīts 20.05.2010

5.      Banka.http://lv.wikipedia.org/wiki/Banka-Skatīts 20.05.2010

6.      Bankas maksājumu uzdevumi. http://www.tilde.lv/download/TildesJumis/Help/5.5/Online/index.html?banka_maksajumu_uzdevumi.htm -Skatīts 21.05.2010

7.      Čeku norēķini.  http://www.seb.lv/lv/private/services/payments/ceku-norekini/-Skatīts 20.05.2010

8.      Finanšu instrumenti. http://lv.wikipedia.org/wiki/Finan%C5%A1u_instrumenti- Skatīts 21.05.2010

9.      Hipotēku banka - Valsts obligācijas un parādzīmes. www.hipo.lv/.../valsts_obligācijas_un_parādzīmes- Skatīts 20.05.2010

10.  Īstermiņa depozīts. www.tkb.lv/lv/foru/deposits/interrates/+%C4%ABstermi%C5%86a+noguld%C4%ABjumi&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=lv-Skatīts 21.05.2010

11.  Īstermiņa noguldījumi. www.visasbankas.lv/lv/12/46/+%C4%ABstermi%C5%86a+noguld%C4%ABjumi&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=lv-Skatīts 21.05.2010

12.  Maksājuma uzdevumi.  –http://www.ozols.lv/help/?ssw=33&skf_id=347-Skatīts 22.05.2010

13.  Money market. - http://en.wikipedia.org/wiki/Money_market-Skatīts 21.05.2010

14.  Naudas valūtas tirgi, to darījumi. www.hipo.lv/ufiles/.../Naudas%20valutas%20tirgi%20to%20darijumi_11.pdf -Skatīts 22.05.2010