11.2. Naudas tirgus darbība

11.2.3. Kopsavilkums

Naudas tirgus ir īstermiņa naudas līdzekļu tirgus, kurā apgrozās naudas tirgus finanšu instrumenti, kuri nodrošina resursus uz termiņu līdz vienam gadam

Svarīgākie naudas tirgus finanšu instrumenti ir:

Ø  vekseļi;

Ø  maksājuma uzdevumi;

Ø  čeki;

Ø  valsts parādzīmes;

Ø  īstermiņa noguldījumi, tostarp depozītu sertifikāti;

Ø  spot darījumi jeb tūlītēji darījumi;

Ø  Latvijas Bankas lombarda kredīti;

Ø  Citi īstermiņa rakstura finanšu instrumenti.

Valsts, municipālās, privātas un starptautiskās finanšu institūcijas ir galvenie kreditori un debitori naudas tirgū. Tie veic aizņēmumus pret garantētu nodrošinājumu vai pat bez īpašām garantijām.