11.1. Naudas vēsture, veidi un funkcijas

11.1.5. Kopsavilkums

Par naudu var izmantot jebkuru lietu, ko sabiedrība pieņem par ekvivalentu preču apmaiņā.           

Nauda pilda tādas funkcijas, kā:

ü  Nauda kā apgrozības līdzeklis - šo funkciju nauda pilda vienmēr, kad notiek samaksa par saņemtajām precēm un pakalpojumiem(prece-nauda-prece).

ü  Nauda kā vērtības mērs - šo funkciju nauda pilda, salīdzinot un samērojot pēc kvalitātes dažādas preces un pakalpojumus.

ü  Nauda kā bagātības uzkrāšanas un saglabāšanas līdzeklis - iedzīvotāji un uzņēmumi vienu daļu no saviem ienākumiem iztērē tūlīt, lai samaksātu par tirdzniecības darījumiem. Otru ienākumu daļu viņi pārvērš īpaša veida aktīvos, to uzkrāj. Cilvēki savu bagātību var glabāt arī dažādās citās formās viņi var iegādāties dārglietas, mākslas darbus, nekustamo īpašumu, akcijas un obligācijas.

ü  Maksāšanas līdzekļu funkcija

Lai naudu uzskatītu par naudu, tai jāpiemīt šādām īpašībām:

·           izturībai,

·           pārnesamībai,

·           dalāmībai,

·           Iedzīvotāju uzticība

·           ierobežotam tās piedāvājumam.

Pastāv vairāki naudas veidi:

·           monētas,

·           papīra nauda,

·           elektroniskā nauda.