9.2. Apdrošināšanas, pensiju sistēmas un ieguldījumu fondu būtība

9.2.7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

  1. Vērtspapīru tirgus zinības/ Ģ. Apsītis, I. Aščuks, U. Cērps. [u.c.] – Rīga: Jumava, 2003. – 211.lpp.
  2. Aksioma.lv.  Kas ir apdrošināšana? Skatīts internetā 25.05.2010. http://www.aksioma.lv/index.php?d3A9MjcmbGc9MQ==
  3. Ieguldi.lv. Skaidrojošā vārdnīca – palīgs ieguldījumiem. Skatīts internetā 25.05.2010. http://www.ieguldi.lv/public/28689.html
  4. Investportal.lv. Fondu veidi. Skatīts internetā 25.05.2010.  http://www.investportal.lv/lv_main/ownfin/pif/piftype
  5. Manapensija.lv.  Latvijas trīs līmeņu pensiju sistēma. Skatīts internetā 17.04.2010. http://www.manapensija.lv/sist.php
  6. Naudaslietas.lv.  Eksperts atbild. Skatīts internetā 25.05.2010. http://www.naudaslietas.lv/2010/03/eksperts-atbild-ka-aprekinat-savas-pensijas-apmeru/
  7. Wikipedia.org.  Apdrošināšana. Skatīts internetā 17.04.2010. http://lv.wikipedia.org/wiki/Apdro%C5%A1in%C4%81%C5%A1ana