9.2. Apdrošināšanas, pensiju sistēmas un ieguldījumu fondu būtība

9.2.3. Pensiju sistēma

Latvijā ir izveidota trīs līmeņu pensiju sistēma. Tā ir apdrošināšanas sistēma, kurā apvienota katra cilvēka personiskā ieinteresētība savu vecumdienu nodrošināšanā un paaudžu solidaritāte. Pensiju sistēmas galvenais princips: jo lielākas sociālās iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka būs pensija rīt. Visu trīs līmeņu vienlaikus pastāvēšana nodrošina pensiju sistēmas stabilitāti, jo izlīdzina katrā līmenī iespējamo demogrāfisko vai finansiālo risku, kas piemīt katram no šiem līmeņiem.

1.pensiju līmenis

Pensiju 1.līmeni ieviesa 1996. gada 1.janvārī, un tajā iesaistās visi sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji. Šis līmenis nodrošina vecuma pensijas visiem, kuri strādājuši algotu darbu vismaz 10 gadus. Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina un nodrošina 1.līmeņa vecuma pensiju izmaksu. Pašlaik sociālā iemaksa ir 33,09% no Tavas algas, un pensijas kapitālā tiek reģistrēti 20%. Tev ir atvērts personīgais konts, kurā reģistrē veiktās iemaksas.

2.pensiju līmenis

Pensiju 2.līmenis tika ieviests 2001.gada 1.jūlijā. Sākot ar šo datumu, daļa no Tavām veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām netiek izmaksāta esošajiem pensionāriem, bet gan ieguldīta un uzkrāta Tavai pensijai. Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt, lai pensijas kapitāls pieaugtu straujāk nekā inflācija un vidējā darba alga valstī. Uzkrātā nauda paralēli pensiju sistēmas 1.līmeņa pensijai dos Tev papildu ienākumus vecumdienās.

3.pensiju līmenis

Privātā brīvprātīgā pensiju shēma jeb pensiju 3.līmenis sāka darboties 1998. gada jūlijā, un tas dod Tev iespēju brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai pensijai, ko pārvalda privātie pensiju fondi. Naudas summa, ko Tu un/vai Tavs darba devējs regulāri iemaksā pensiju fondā, tiek ieguldīta dažādos vērtspapīros un ik gadu palielinās par iepriekš garantēto procenta likmi jeb ienākumu.

Pastāv divu veidu privātie pensiju fondi: slēgtie, kas paredzēti fondu dibinātāju (uzņēmumu) darbiniekiem, un atklātie, par kuru dalībniekiem var kļūt jebkura privātpersona tieši vai ar darba devēja starpniecību. [5.]

 

Pensijas apmēra aprēķināšana:

Piemērs: Jāņa bruto mēnešalga ir 600Ls:

  • Aprēķinām 20% (iemaksu apjoms pensiju kapitālam) no pirmajā darba gadā saņemtajiem ienākumiem: 600*12*20% = Ls 1440.
  • Pareizinām iegūto rezultātu ar darba mūža ilgumu gados (piemēram, 42 – ja cilvēks sāk strādāt 21, bet pensijā dodas 62 gadu vecumā): 1440*42 = Ls 60 480. Līdz ar to esam uzzinājuši valsts vecuma pensijas kapitāla apmēru.
  • Izdalām aprēķināto kapitālu ar mēnešu skaitu gadā – jo valsts vecuma pensija tiek maksāta reizi mēnesī: 60 480/12 = Ls 5040.
  • Izdalām iegūto rezultātu ar atlikušā mūža ilgumu, kuru mūsu vietā katru gadu nosaka Ministru kabinets, pieņemot nosacīti vidējo rādītāju attiecībā uz nākamajiem pensionāriem. Tiem cilvēkiem, kas sasnieguši 62 gadu vecumu un pensijā dodas šogad, MK ir ieplānojis vēl 19 dzīves gadus (skaitlis nedaudz noapaļots). Tātad: 5040/19 = Ls 265.26. Tāda varētu būt Jāņa vecumdienu finansiālā perspektīva.

Ja Jānis dzīvos ilgāk par MK nolikto laiku (ko mēs viņam arī novēlam :), viņam pensija tiks maksāta tādā pat apmērā. [6.]