9.1. Kas ir ietaupījumi un kur tos uzkrāt?

9.1.8.Kopsavilkums

Ietaupījumi ir iedzīvotāju neizlietotie un uzkrātie finanšu līdzekļi- noguldījumi bankās, vērtspapīri, obligācijas, akcijas, dārgmetāli, skaidras naudas uzkrājumi. Ietaupījumi, to lielums ir nepieciešams faktors tūrisma ceļojumu iegādei.

Pazīstamākie uzkrājuma veidi ir noguldījumi- krājkonts un depozīts (termiņnoguldījums), uzkrājošā apdrošināšana, 1.pensiju līmenis, 2.pensiju līmenis. un 3.pensiju līmenis, ieguldījumu fondi, akcijas u.c.. Ļoti svarīgi ir saprast un apzināties vai naudu vēlas uzkrāt kā īstermiņa uzkrājumu vai ilgtermiņa uzkrājumu.

Īstermiņa uzkrājumi palīdz, ja nauda ir vajadzīga ātri vai arī neparedzētos gadījumos, savukārt ilgtermiņa uzkrājumi palīdz nodrošināt pārtikušas vecumdienas, apmaksāt bērnu izglītību un citus izdevumus tālākā nākotnē, kas prasa lielus naudas līdzekļus.