9.1. Kas ir ietaupījumi un kur tos uzkrāt?

9.1.7. Vērtspapīru darījumi

o         Vērtspapīru tirgus ir mehānisms, kas ļauj tirgot akcijas, obligācijas, citus vērtspapīrus un sekundāros finanšu instrumentus.

o         Par darījumiem ar akcijām un obligācijām ir svarīgi atcerēties, ka ar tiem parasti nodarbojas profesionāļi, kuriem ir speciālas zināšanas par vērtspapīru tirgu, kā arī ievērojama pieredze. Nepieredzējušam investoram, kas vēlas pelnīt vērtspapīru tirgū, ir ieteicams izmantot profesionāli pārvaldītus ieguldījumu fondus. [3]