9.1. Kas ir ietaupījumi un kur tos uzkrāt?

9.1.6. Ieguldījumu fondi

o        Ieguldījumu fonds ir oficiāli reģistrēta un uzraudzīta struktūra, kurā tiek apkopoti vairāku desmitu, simtu, tūkstošu ieguldītāju līdzekļi, kuri vienotas stratēģijas ietvaros tiek izvietoti noteiktos finanšu tirgus segmentos – akcijās, obligācijās, nekustamajā īpašumā utt.

o        Šāda līdzekļu apvienošana ļauj optimizēt izmaksas, minimizēt riskus, sadalot līdzekļus vairākos vērtspapīros, paver pieeju citādi nepieejamiem tirgiem un ļauj nolīgt profesionālu aktīvu pārvaldītāju, kura uzdevums ir maksimizēt ieguldīto līdzekļu atdevi.

o        Investīciju fondi ir domāti cilvēkiem, kam investīcijas nav pamatnodarbošanās vai hobijs, bet kas tomēr vēlas gūt vilinošos finanšu tirgus augļus.
Fonda ieguldītājam ir iespēja pelnīt un reizē arī saglabāt iespēju nepieciešamības gadījumā ātri tik pie savas naudas, ieguldījumu fonda daļas pārdodot.

o        Ir iespēja izvēlēties konservatīvākus fondus (parasti naudas tirgus un obligāciju fondi), fondus ar vidēju risku (obligāciju un sabalansētie fondi) vai arī modeli ar augstu risku (akciju fondi), kurā var būt ļoti augsta peļņa, bet arī lielākas fondu vērtības svārstības.

o        Salīdzinājumā ar citiem populārākajiem naudas līdzekļu ieguldījumu veidiem, investīciju fondiem ir virkne nozīmīgu priekšrocību:

·                     Neierobežots ienesīgums – ilgtermiņā investīciju fonda ienesīgums ir augstāks, nekā banku piedāvātās depozītu likmes.

·                     Maksimāla likviditāte – investīciju fondi ir ļoti likvīds produkts, kam nav ierobežojumu uz ieguldīšanas minimālo termiņu.

·                     Plaša diversifikācija – līdzekļu pārvaldītājs iegulda naudas līdzekļus akcijās un obligācijās vairākos simtos kompāniju dažādās tautsaimniecības nozarēs, dažādās valstīs un valūtās.

·                     Jebkura finanšu tirgus pieejamība – apvienojot vairākus atsevišķu investoru ieguldījumus, investīciju fondi uzkrāj ievērojamus naudas līdzekļus, kas investoriem dod iespēju ne tikai ienākt jebkurā fondu tirgū, bet arī izmantot tās priekšrocības.

·                     Profesionāla pārvaldīšana – par klienta līdzekļu pārvaldīšanu rūpējas pārvaldnieki, kuri, pamatojoties uz savām zināšanām, pieredzi un rūpīgu tirgus analīzi, meklē izdevīgākos investora naudas līdzekļu ieguldījumu ceļus.

·                     Stingra uzraudzība un zemas minimālas piedalīšanas summas.