9.1. Kas ir ietaupījumi un kur tos uzkrāt?

9.1.5. Pensiju fondi

Pašreiz Latvijā darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma:

o        1. līmenis ir valsts nefondētā pensiju shēma, kurā personas veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tiek izmantotas pašreizējo pensionāru pensijām. Turklāt valsts ikvienam, kas veic sociālās iemaksas,  garantē, ka viņam būs tiesības saņemt pensiju vecumdienās. Tiesa, šis līmenis nākotnē nodrošina tikai salīdzinoši nelielus ienākumus.

o        2. līmenis ir valsts fondētās pensijas, kur noteikta daļa no veiktajām sociālajām iemaksām tiek uzkrāta tieši katram individuāli un nauda tiek pavairota. Pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanu iedzīvotāji var uzticēt kādam no pensiju fondu pārvaldniekiem, turklāt reizi gadā iespējams pensijas 2.līmeņa pārvaldnieku mainīt.

o        3. līmenis ir privātais pensiju fonds, kurā brīvprātīgi iegulda katrs pats vai darba devējs. 3.līmeņa galvenais mērķis ir panākt dalībnieku papildpensijas kapitāla ilgtermiņa pieaugumu. Pensiju 3. līmeņa fondi iedalās atklātajos un slēgtajos.

Atklātajos pensiju fondos var noguldīt jebkura privātpersona vai privātpersonu darba devēji. Slēgtos pensiju fondus izveido juridiskas personas un par to dalībniekiem var kļūt fondu dibinātāju darbinieki.

Privātie pensiju fondi piedāvā gan konservatīvu, gan dinamisku veikto iemaksu ieguldījumu stratēģiju.  Konservatīvā ieguldījumu stratēģija ir daudz drošāka, bet ienesīgums ir mazāks, savukārt dinamiskā ieguldījumu stratēģija ir riskantāka, bet ir iespējams nopelnīt daudz lielākus procentus un tādējādi uzkrāt vairāk naudas. [3]