9.1. Kas ir ietaupījumi un kur tos uzkrāt?

9.1.4. Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

o        Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana sevī apvieno gan dzīvības apdrošināšanu, gan uzkrājumu veidošanu. Apdrošināšana stājas spēkā līdz ar pirmās apdrošināšanas iemaksas veikšanu. Katru gadu par summu, ko iemaksā apdrošināšanas polisē un kas nepārsniedz 20% no personas gada apliekamajiem ienākumiem, valsts atmaksā 23% no veiktajām iemaksām. Ja apdrošināšanas līguma laikā apdrošināšanas gadījums nav iestājies, apdrošinātajai personai tiek izmaksāta visa uzkrājuma summa, kā arī peļņas procenti par uzkrāto kapitālu.

o        Īpašs uzkrājošās apdrošināšanas veids ir uzkrājošā apdrošināšana bērna nākotnei, kas ļauj ar nelielām un regulārām iemaksām nodrošināt bērnam stabilu atspēriena punktu patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Galvenais nosacījums - lai uzsākot apdrošināšanas līgumu bērns nebūtu vecāks par astoņpadsmit gadiem. Uzkrātā summa ar nopelnītajiem procentiem tiek izmaksāta bērnam, sasniedzot astoņpadsmit gadu vecumu. Tomēr šis pakalpojums veids ietver ne tikai uzkrājumu veidošanu bērnam, bet arī viena vecāka dzīvības apdrošināšanu.

o        Tiek piedāvāta iespēja izvēlēties arī nelaimes gadījumu papildapdrošināšanu bērnam vai vienam no vecākiem - tādējādi bērns vai vecāks saņem apdrošināšanas atlīdzību arī tad, ja gūst kādas traumas nelaimes gadījumos.