9.1. Kas ir ietaupījumi un kur tos uzkrāt?

9.1.1. Kas ir ietaupījumi?

Kā mūsdienās tiek skaidrots vārds ietaupījumi? Skatot interneta portālus un citus literatūras avotus, atrodami ļoti maz šī vārda skaidrojumu. Vārdam „ietaupījums” interneta portālā Termini.lv atrodama šāda definīcija:

Ietaupījumi ir iedzīvotāju neizlietotie un uzkrātie finanšu līdzekļi- noguldījumi bankās, vērtspapīri, obligācijas, akcijas, dārgmetāli, skaidras naudas uzkrājumi. Ietaupījumi, to lielums ir nepieciešams faktors tūrisma ceļojumu iegādei. [2]

Daudzie cilvēki vārdu ietaupījums saprot šādi: ietaupījumi ir naudas līdzekļi, kurus iedzīvotāji noglabā „nebaltām dienām”. Katras personas naudas glabāšanas mērķis ir atšķirīgs- vienam šādi ietaupījumi nepieciešami kādas nolūkotas mantas vai lietas iegādei, citam rūp sava bērna nākotne.