Samba serveris

Netlogon skriptu izveidošana

Kad lietotājs pieslēdzas Windows sistēmai, kas pievienota domēnam, tiek izpildīts t.s netlogon skripts. Tas sastāv no Windows Batch programmēšanas valodā pierakstītām komandām. Parasti šajā failā ieraksta kādas mapes pieslēgt lietotājam, uzstādīt kādu specifisku sistēmas parametru vai ko citu. Skriptam jāglabājas netlogon koplietošanas mapes direktorijā uz Samba servera (/srv/samba/netlogon). Fails janosauc tā kā tika norādīts logon script parametrs. Ja %G, tad katrai grupai jāveido savs pieslēgšanās skripts. Piemēram, 10a.cmd skripts (tiks izpildīts visiem 10a klases skolniekiem, t.i., grupas dalībniekiem) varētu izskatīties šādi:

@echo off

net use I: /delete

net use I: \\VBOXSMB\10a

Pirmā rindiņa norāda, ka netiks rādīti paziņojumi par komandu izpildi. Otrās rindiņas komanda noņem I disku, ja tāds ir pieslēgts. Trešā rindiņa pieslēdz 10a klases mapi diskam I. VBOXSMB vietā jāraksta sava Samba servera nosaukums. Tīkla diska burtu arī var izvēlēties citu, ņemot vērā datorklases specifiku. Nereti tīkla diska burtus izvēlas no alfabēta beigām – Z, Y, X, utt.

Savukārt, skolotaji.cmd skripta saturs varētu izskatīties šādi:

@echo off

net use I: /delete

net use I: \\VBOXSMB\10a

net use J: /delete

net use J: \\VBOXSMB\10b

Tiek pieslēgtas abu klašu koplietošanas mapes. Gadījumā, ja skolotājam jāpieslēdz visas klašu mapes (12 gadi, katrā pa 2 vai 3 klasēm), ērtāk būtu izveidot saīsnes uz klašu mapēm uz darbvirsmas.

Kā papildu funkcionalitāti varētu ieviest t.s. disku kvotas jeb mehānismu, kas kontrolē maksimāli pieļaujamo diska vietu uz servera, ko lietotājs drīkst aizņemt ar saviem failiem. Tas tiek kontrolēts Linux sistēmas līmenī. Vairāk par kvotu izmantošanu skatīt: The Linux Documentation Project - http://tldp.org/HOWTO/Quota.html