Samba serveris

Windows darbstacijas pievienošana domēnam

Lai domēnam pievienotu Windows darbstaciju, jāpieslēdzas ar administratora lietotāju. Pieslēdzoties sistēmai, jāatver sistēmas iestatījumu (System properties) rīks, kas atrodams Control panel. Datora vārda (Computer Name) sadaļā iespējams nomainīt datora vārdu, darba grupu vai pievienot to domēnam (Change...). Domēna nosaukums jāievada tāds pats, kā norādīts Workgroup parametrs Samba servera iestatījumu sadaļā.

Windows XP darbstacijas pievienošana domēnam

Attēls 60: Windows XP darbstacijas pievienošana domēnam

Pēc izmaiņu apstiprināšanas tiks parādīts logs, kurā jāievada lietotājvārds un parole – Samba domēna administrators, t.i., root un tā parole. Pievienošanās domēnam dažkārt var aizņemt pat pāris minūtes, kaut gan parasti notiek mazāk par 1min. Pēc veiksmīgas pievienošanās domēnam, tiek parādīts sveiciena ziņojums.

Samba servera administratora lietotājvārda/paroles ievadīšana

Attēls 61: Samba servera administratora lietotājvārda/paroles ievadīšana

Ja tiek saņemts kļūdas paziņojums, tad jāpievērš tieši kāds tas ir. Ja Windows nevar atrast domēnu, tad vēlreiz jāpārbauda vai Linux darbstacija ir iestartēta un Samba serveris darbojas. Samba servera darbību var pārbaudīt atverot kādu koplietošanas mapi, piemēram netlogon, Start -> Run... ievadot \\servera_vards\netlogon, piemēram, \\vboxsmb\netlogon. Ievērojiet, ka jāvada servera nevis domēna vārds. Ja mape neatveras, tad nedarbojas Samba serveris – pārstartējiet serveri. Ja mape atveras, tad Samba serveris strādā, bet nedarbojas kā domēna kontrolieris. Tādā gadījumā vēlreiz pārbaudiet vai veikti visi iepriekš aprakstītie soļi.

Dators veiksmīgi pievienots domēnam!

Attēls 62: Dators veiksmīgi pievienots domēnam!

Pēc pievienošanās domēnam, jāpārstartē Windows dators. Sistēmas pieslēgšanās logā jāpaver vaļā papildu opcijas (Options >>) un kā pieslēgšanās vietu (Log on to) jānorāda nevis lokālais dators, bet domēns. Jāvada iepriekš izveidots Linux sistēmas lietotājs. Visi lietotāja dati tiks glabāti Samba serverī. Brīdī kad lietotājs pieslēgsies sistēmai, profila dati no servera tiks iekopēti lokālajā datorā, bet atsakoties, izmaiņas tiks iekopētas atpakaļ. Profila informācija tiks saglabāta arī uz lokālā datora, lai nākamreiz, kad tas pats lietotājs slēgsies klāt sistēmai, nebūtu jākopē visi dati, tikai tie, kas mainīti, gadījumā, ja lietotājs pa vidu pieslēdzies domēnam no citas darbstacijas. Linux serverī /srv/samba/profiles mapē var redzēt, kuriem lietotājiem ir izveidoti profili, t.i., kuri lietotāji vismaz vienu reizi ir pieslēgušies domēnam. Profilu mapes atvērt, protams, nevar, jo veidojot profiles koplietošanas mapi tika norādīts, ka direktorijas un faili tiks veidoti tā, ka tie pieejami tikai īpašniekam. Pārslēdzoties uz administratora režīmu mapju saturu var apskatīties.

Pieslēgšanās datoram autorizējoties domēnā
Attēls 63: Pieslēgšanās datoram autorizējoties domēnā