Samba serveris

Konfigurācijas faila labošana

Katru reizi, kad ar Webmin starpniecību tiek veiktas izmaiņas, tās rezultātā tiek pierakstītas Samba servera konfigurācijas failā. Šī faila saturu var apskatīties Samba servera konfigurēšanas sākumlapā (Servers -> Samba Windows File Sharing) izvēloties Edit Config File – labot konfigurācijas failu. Starp citu, Ubuntu Linux sistēmā šis fails (smb.conf) glabājas /etc/samba mapē. Dažas rindiņas varbūt pat jau ir pazīstamas, piemēram:

  • workgroup = SKOLA – domēna nosaukums, ko izvēlējos savam serverim

  • netbios name = vboxsmbSamba servera nosaukums, ko izvēlējos

  • u.c.

Aizritinot līdz apakšai, var apskatīties kā aprakstītas koplietošanas mapes.

Webmin - Samba konfigurācijas faila labošana

Attēls 57: Webmin - Samba konfigurācijas faila labošana

Diemžēl šobrīd Webmin nenodrošina visu Samba pieejamo funkciju iestatīšanu, tādēļ papildu nepieciešamie uzstādījumi domēna kontroliera realizācijai jāveic pašrocīgi, t.i. izmaiņas Samba konfigurācijas failā jāveic ar roku. Sekojošās rindiņas jāiekopē konfigurācijas failā aiz rindiņas “pam password change = yes” un pirms “## Browsing/ Identification”.

#=====================ievietots ar roku=============

domain logons = yes

preferred master = yes

logon path = \\%N\profiles\%U

logon script = %G.cmd

add machine script = sudo /usr/sbin/useradd -g workstations -c Workstation -d /var/lib/samba -s /bin/false %u

#==================ievietots ar roku beigas===========

Nedaudz par katru no rindiņām:

  • Komentāri (saturs, kas netiek ņemts vērā) sākas ar # zīmi.

  • domain logons = yes norāda to, ka Samba serveris darbosies kā domēna kontrolieris.

  • preferred master = yes – nodrošina to, ka Samba iegūst papildu pārsvaru “galvenā” servera noskaidrošanā un pat pats iniciē t.s. “galvenā servera vēlēšanas” (master browser elections)

Logon parametri saistīti ar lietotāju profilu glabāšanu:

  • logon path = \\%N\profiles\%U – norāda vietu uz servera, kur glabāt lietotāja profilu. %N – servera nosaukums, %U – lietotājvārds, piemēram, lietotāja andrisp profils glabāsies \\vboxsmb\profiles\andrisp mapē, pieņemot to, ka servera vārds ir vboxsmb. Šis parametrs paredzēts Windows NT/2000/XP darbstacijām. Ja domēnam tiks pievienotas arī Windows 9x versijas, tad jāraksta arī parametrs logon home ar tādu pašu vērtību \\%N\profiles\%U, un sekojoša rindiņa logon drive = H:

  • logon script = %G.cmd - norāda pieslēgšanās skripta adresi. Šis skripts tiks izpildīts brīdī, kad lietotājs pieslēdzas sistēmai, tas rakstāms Windows Batch valodā. Failam jāatrodas /srv/samba/netlogon mapē. Šo parametru var definēt vairākos veidos. %G.cmd norāda to, ka tiks izpildīts skripts, kam nosaukums ir tāds pats kā lietotāja primārajai grupai, kurš šobrīd pieslēdzas, piemēram, skolotaji.cmd vai 10a.cmd. Var katram lietotājam definēt savu pieslēgšanās skriptu, tad jāraksta parametrs %U.cmd, piemēram, andrisp.cmd, jurisj.cmd. Var veidot vienotu pieslēgšanās skriptu visiem lietotājiem, tad tas jānorāda bez mainīgajiem parametriem, piemēram, logon.cmd. Vadoties pēc līdzšinējās pieredzes iesaku izmantot %G parametru un katrai lietotāju grupai definēt savu skriptu. Vienotais skripts bieži vien var gadīties pārāk ne-elastīgs, savukārt veidot un uzturēt pieslēgšanās skriptu katram lietotājam manuprāt ir pārāk sarežģīti.

  • add machine script – norāda komandu, kas tiks izpildīta katru reizi, kad domēnam tiks pievienota jauna darbstacija. Konfigurēšanas sākumā izveidojām lietotāju grupu workstations. Šajā grupā tiks pievienoti to darbstaciju vārdi, kas veiksmīgi autentificēsies domēnā. Uzmanību! Tā visa ir viena rindiņa (sākas ar add un beidzas ar %u).

Konfigurācijas failā veiktās izmaiņas tiek apstiprinātas ar Save pogu.