Samba serveris

Samba servera iestatījumi

Lai Samba serveris darbotos kā domēna kontrolieris, vēl nepieciešams veikt vairākas darbības. Vispirms jāuzstāda domēna nosaukums un servera vārds. Tas tiek darīts Servers -> Samba Windows File Sharing -> Windows Networking sadaļā. Darba grupa (Workgroup) šajā gadījumā darbosies kā domēna nosaukums. Iesaku atzīmēt, lai Samba darbojas kā WINS serveris (Be WINS server). Tas nodrošina gan darbstaciju, gan serveru atrašanu tīklā pēc to vārda (hostname) nevis IP adreses. Adrese var mainīties, bet datoru pēc vārda tāpat varēs atrast. Jānorāda arī Samba servera vārds (Server name). Izmantojot šo vārdu lietotāji no Windows darbstacijām pieslēgsies koplietošanas mapēm.

Webmin - Samba servera pamatiestatījumi

Attēls 56: Webmin - Samba servera pamatiestatījumi

Master browser priority parametrs norāda cik “svarīgs” Samba serveris būs attiecībā pret citiem tīkla dalībniekiem. Pieslēdzoties tīklam Windows darbstacijas veic sava veida aptauju, lai noskaidrotu kurš tīkla dalībnieks ir “galvenais” - tas, kam Master browser priority parametrs ir lielāks par visiem pārējiem. Dalībnieks ar lielāko Master browser priority vērtību tiek “iecelts” par “galveno” un var darboties kā domēna kontrolieris. Ja tīklā ir vairāku veidu Windows darbstacijas vai pat Windows serveris, tad ir svarīgi šo parametru uzstādīt tik lielu, lai tas būtu lielāks par visiem pārējiem. Protams, var arī uzlikt maksimālo iespējamo vērtību 255 un par to lieki nedomāt, tomēr var gadīties, ka šī vērtība jāpielāgo esošā tīkla prasībām. Noklusētā Samba vērtība ir 20, kas nodrošinās to, ka Samba serveris būs “svarīgāks” var visām Windows 9x un Windows XP darbstacijām, bet “vājāks” par Windows 2000, ja tas darbosies kā domēna kontrolieris. Vērtība 35 ļaus “pārtrumpot” arī šo serveri. Ja tīklā ir jaunākas Windows server operētājsistēmas, tad iesaku pamēģināt augstākas vērtības (parasti tiek ieteiktas vērtības līdz 99).

Lai kā autentifikācijas pamatvienību uzstādītu lietotājvārdu un tā paroli, tad drošības (Security) parametrs jāiestata par User level. Divi galvenie autentifikācijas veidi ir lietotāja (User level) un koplietošanas mapes (Share level) drošības līmenis:

  • Lietotāja drošības līmenis nosaka to, ka tiklīdz lietotājs pieslēdzas Samba serverim, tā uzreiz tiek pieprasīts lietotājvārds un parole. To serveris dara pirms lietotājs pieprasa pieeju kādam konkrētam resursam. Ja šāds lietotājs sistēmā ir reģistrēts, tad tas tiek ielaists un atkarībā no konkrēto resursu (koplietošanas mapju) iestatījumiem, viņš tiek (vai attiecīgi netiek) pielaists pie tiem.

  • Koplietošanas mapes drošības līmenis nosaka to, ka lietotājs veic autentifikāciju katram koplietošanas resursam atsevišķi, t.i., katru reizi pieslēdzoties pie mapes vai cita resursa, serveris pieprasa tā lietotājvārdu un paroli (tas nenozīmē, ka tas katru reizi jāievada, klienta sistēma to var glabāt un ievadīt pēc pieprasījuma) un tad pārbauda vai lietotājam ir atļauta pieeja konkrētajam resursam.

Izmaiņas tiek apstiprinātas ar Save pogu.