Samba serveris

Lietotāju un grupu izveidošana

Skolas serverim piedāvāju sekojošu lietotāju un grupu veidošanas politiku:

Grupas nosaukums

Pielietojums

skolotaji

Grupas dalībnieki ir visi skolotāji

skolnieki

Grupas dalībnieki ir visi skolēni

Klases nosaukums, piem, 10a

Grupas dalībnieki ir konkrētās klases skolnieki. Katrai klasei ir sava grupa. Skolnieki ir vienlaicīgi savas klases un skolnieku grupas sastāvā.

Tabula 2: Lietotāju un grupu izveidošanas piedāvājums

Katram skolniekam un skolotājam ir savs lietotājvārds un parole ar ko tie pieslēdzas sistēmai. Atkarībā no grupas piederības, lietotājam ir iespēja piekļūt resursiem, piemēram, klases mapei ar noteiktām pieejas tiesībām, piemēram, tikai lasīt (read only) vai lasīt un rakstīt (read/write). Katra mācību gada sākumā visiem skolniekiem jānomaina grupas piederība uz jauno klasi, piemēram, no 10a uz 11a. Jālikvidē vecie lietotāji, vai tie jāpārvieto uz tam paredzētu grupu, piemēram, absolventi. Jāizveido jauni lietotāji jaunajiem skolniekiem. Atkarībā no skolnieku skaita, var izvēlēties piemērotāko lietotājvārdu veidošanas stratēģiju:

Lietotājvārda veidošanas formula

Piemērs

Vārds un uzvārda pirmais burts

janisb

Uzvārds un vārda pirmais burts

berzinsj

Vārds, uzvārds

janisberzins

Īpaši izveidots kods

jb10001, jb10002, ...

Tabula 3: Lietotājvārdu veidošanas shēma

Ja skolnieku skaits ir liels, tad veidojot lietotājvārdu no vārda un uzvārda vien visiem var nepietikt unikālu kombināciju. Tāpēc var ieviest savu kodu sistēmu. Piemērā apskatītais jb10001 veidots no vārda un uzvārda pirmajiem burtiem (jb), klāt pievienojot gadu, kurā skolnieks uzsāk mācības (10) un trīsciparu skaitītāju (001, 002, ...). Šāda sistēma pieļaus 999 skolniekus ar vienādiem vārda un uzvārda pirmajiem burtiem. Skaitītāja ciparu skaitu, protams, var pielāgot paredzamajam skolnieku skaitam, varbūt pietiks ar 99 vai pat ar 9. Atcerieties, ka katram lietotājvārdam jābūt unikālam visā skolā. Pirms lietotāju veidošanas vēlams to vārdu struktūru kārtīgi apdomāt.

Webmin - Linux grupas izveidošana

Attēls 50: Webmin - Linux grupas izveidošana

Kad lietotāju grupu un pašu lietotāju vārdu veidošanas shēma ir izdomāta, var ķerties pie to izveides. Webmin tas darāms System -> Users and Groups sadaļā. Lai veidojot lietotājus tos uzreiz varētu iekļaut īstajā grupā, grupas vēlams uztaisīt pirms tam. Pārslēdzoties uz sadaļu Local groups, iespējams veidot jaunu grupu (Create a new group). Jāievada tikai grupas nosaukums (Group name). ID numurs tiks noteikts automātiski. Vēlams pasekot līdzi, lai parametrs Create group in other modules vienmēr būtu Yes stāvoklī. Tas norāda to, ka veidojot jaunu sistēmas grupu, tāda pati tiks izveidota arī Samba servera konfigurācijā. Grupas veidošana tiek apstiprināta ar Create pogu.

Šī materiāla ietvaros tiks veidotas 5 grupas: skolotaji, skolnieki, 10a, 10b, workstations (pēdējā grupa tiks izmantota domēna kontroliera vajadzībām).

Kad grupas sagatavotas, var veidot lietotājus. To pārvaldība veicama Users and Groups sadaļā Local Users. Jaunu lietotāju veidošana – Create a new user. Veidojot jaunu lietotāju nepieciešams ievadīt tā lietotājvārdu (Username), vēlams ievadīt pilno vārdu un uzvārdu (Real name) bez garum- un mīkstinājuma zīmēm (lai arī Linux vide pilnībā atbalsta latviešu valodas simbolus, Windows vide nē, tajā tie netiks attēloti korekti), paroli (Normal password), norādīt lietotāja grupu. Skolniekiem kā primāro grupu iesaku norādīt klasi, piemēram, 10a, un kā sekundāro grupu skolnieki. Skolotājiem ir tikai viena grupa – skolotaji (Existing group laukā). Paroli vēlams izvēlēties vismaz 8 simbolu garu un, lai tā satur gan kādu ciparu, gan lielo burtu. Linux vidē paroļu ģenerēšanai ir ērts rīks pwgen (iespējams uzstādīt ar Synaptic). Izpildīt ar Command shell rīku vai termināļa emulatoru (Applications -> Piederumi -> Terminālis). Lietotāja veidošana tiek apstiprināta ar Create pogu.

Šī materiāla ietvaros tiks veidoti 4 lietotāji:

Lietotājvārds

Pilnais vārds

Primārā grupa

Sekundārā grupa

janisb

Janis Berzins

10a

skolnieki

peterisk

Peteris Kalnins

10b

skolnieki

jurisj

Juris Jansons

skolotaji

-

andrisp

Andris Petersons

skolotaji

-

Tabula 4: Lietotāju saraksts

Webmin - Linux lietotāja izveidošana

Attēls 51: Webmin - Linux lietotāja izveidošana