Samba serveris

Samba servera un sistēmas lietotāju sinhronizēšana

Samba serveris pēc būtības ir neatkarīga vienība no operētājsistēmas ar saviem lietotāju kontiem, parolēm un pieejas tiesībām. Šī informācija tiek glabāta atsevišķā lietotāju reģistrā. Ir situācijas, kad šāda pieeja ir labāka, tomēr šī materiāla ietvaros sistēmā izveidotie lietotāji un Samba servera lietotāji un to paroles būs vieni un tie paši. Tāpēc pirms lietotāju un koplietošanai paredzēto mapju izveidošanas jāuzstāda Samba un operētājsistēmas lietotāju automātiska sinhronizēšana. Tas nozīmē to, ka izveidojot jaunu sistēmas lietotāju (vai grupu), automātiski tiks izveidots arī Samba lietotājs (vai grupa) ar tādu pašu vārdu un paroli. Ja sistēmas lietotājs mainīs paroli, tad Samba servera iestatījumos parole nebūs jāmaina. Tā atjaunināsies automātiski.

Webmin - Samba un sistēmas lietotāju sinhronizēšanas iestatīšana

Attēls 49: Webmin - Samba un sistēmas lietotāju sinhronizēšanas iestatīšana

Samba un sistēmas lietotāju sinhronizēšanas uzstādīšana tiek veikta Servers -> Samba Windows File Sharing sadaļā Webmin rīkā. Lietotāju sinhronizēšanai – Configure automatic Unix nad Samba user synchronisation, grupu sinhronizēšanai – Configure automatic Unix and Samba group synchronisation. Abās vietās jāatzīmē visi parametri, tas nodrošinās pilnīgu lietotāju un grupu sinhronizēšanu, tai skaitā to nosaukumu pārsaukšanu vai dzēšanu. Izmaiņas tiek apstiprinātas ar Apply pogu.