Samba serveris

Samba servera uzskaņošana

Samba servera uzskaņošanas rīki atrodami Webmin -> Servers -> Samba Windows File Sharing sadaļā, tomēr pirms to izmantošanas jāveic priekšdarbi.

Gan koplietošanas mapēm, gan lietotāju profiliem nepieciešams norādīt vietu cietajā diskā, kur tos glabāt. Linux sistēmās šāda veida serveriem kā Samba ar klejojošo profilu atbalstu ir paredzēta vieta /srv mapē. Datņu sistēmas hierarhijas standartā (Filesystem Hierarchy Standard) rakstīts, ka /srv mape paredzēta konkrētās vietas datiem, kurus apkalpo sistēma, uz kuras tie glabājas. Apakšdirektoriju koku ieteikts veidot pēc attiecīgā protokola nosaukuma, piemēram, ftp, www, samba. Pēc noklusējuma šī mape ir tukša.

Webmin - komandrindas saskarne

Attēls 48: Webmin - komandrindas saskarne

Ar Samba serveri saistītos datus (koplietošanas mapes, profilus, utt.) glabāsim /srv/samba mapē, šobrīd tāda neeksistē, tā jāizveido. Webmin rīkā kreisajā pusē ir Others sadaļa, tajā pirmais rīks ir Command shell jeb komandrindas saskarnes rīks, kas ļauj izpildīt Linux komandas. Jaunas mapes izveidošanai ir komanda mkdir. Samba mapes izveidošanas komanda ir mkdir /srv/samba tā jāievada un jāizpilda ar Execute command.