Tīmekļa serveris

Apache uzskaņošana

Apache tīmekļa servera uzskaņošanas modulis atrodas Webmin rīka Servers sadaļā ar nosaukumu Apache Webserver. Tīmekļa servera pamatkonfigurācijas uzstādījumi maināmi Global configuration apakšsadaļās, svarīgākās no tām:

  • Processes and Limits – šajā sadaļā var definēt cik Apache servera procesi var darboties vienlaicīgi, cik Apache procesi tiek izveidoti pie servera startēšanas – sākumā iesaku šos parametrus nemainīt;

Webmin - Apache servera uzskaņošana
Attēls 40: Webmin - Apache servera uzskaņošana
  • Networking and Addresses - šajā sadaļā var definēt uz kāda porta klausīsies Apache serveris, pēc noklusējuma tīmekļa serveris atbild uz pieprasījumiem, kas tiek sūtīti uz 80 portu, ja nav īpašu iemeslu to mainīt, tad iesaku atstāt noklusētos uzstādījumus. Šajā sadaļā var pievienot papildu portus, kurus klausīsies Apache tīmekļa serveris, piemēram, 443 – noklusētais https ports;

  • User and GroupLinux operētājsistēmā parasti katra servera programma tiek izpildīta ar tam paredzētu lietotāju, kurš noteikti nav administratora lietotājs (izņemot dažus gadījumus, kad tas ir nepieciešams). Tas tiek darīts lai sistēmu padarītu drošāku. Pēc noklusējuma Ubuntu Linux sistēmā Apache tīmekļa serveris tiek izpildīts ar lietotāju un grupu www-data, šajā sadaļā to var mainīt, ja nav īpaša iemesla to darīt, iesaku nemainīt lietotāju un grupu;

  • Miscellaneous – šajā sadaļā var mainīt dažādus parametrus, piemēram, to, ko Apache tīmekļa serveris ziņos par sevi. Pēc noklusējuma tas ziņo gan savu versiju, gan operētājsistēmu, gan iespējotos moduļus. Dažkārt administratoriem nepatīk, ka tiek ziņota pilna servera un operētājsistēmas versija, tādēļ viņi to atslēdz;

  • CGI ProgramsCommon Gateway Interface jeb CGI ir protokols, kas nodrošina ārējo programmu saskarni ar tīmekļa serveri, t.i., ar šo protokolu iespējams izpildīt programmas tīmekļa serverī, piemēram, bieži tiek izpildītas Perl programmēšanas valodā rakstītās programmas. Šajā sadaļā var definēt žurnālus, kuros tiks rakstītas CGI programmu darbības;

  • Per-Directory Options Files – katrā direktorijā var definēt papildu uzstādījumus, kas attieksies tikai uz to. Šie uzstādījumi tiek glabāti .htaccess failā un katru reizi, kad direktorija tiek lasīta, Apache nolasa šo failu (ja tāds ir) un ņem vērā tajā definētos uzstādījumus. Šajā sadaļā iespējams veidot .htaccess failus;

  • Configure Apache ModulesApache tīmekļa serverim ir izveidots plašs klāsts moduļu. Ar to palīdzību var paplašināt Apache iespējas. Piemēram, iepriekš uzstādītais PHP atbalsts arī tiek realizēts ar moduļa palīdzību. Šajā sadaļā iespējams gan iespējot, gan atspējot sistēmā pieejamos Apache moduļus;

  • Edit Defined Parameters – šī sadaļa paredzēta tam, lai Webmin zinātu ar kādiem papildu parametriem sistēmā tiek startēts Apache tīmekļa serveris;

  • Edit Config Files – šajā sadaļā iespējams visus Apache tīmekļa servera konfigurācijas failus labot ar roku. Dažkārt varētu būt interesanti papētīt, kā tā vai cita funkcija tiek pierakstīta konfigurācijas failā. Nelabojiet šajā sadaļā neko, izņemot gadījumus, kad patiešām ziniet ko darāt! Kļūdaina konfigurācijas faila gadījumā Apache tīmekļa serveris nestartēsies!

Visas izmaiņas, kas tiek veiktas saistībā ar Apache tīmekļa serveri ir jāapstiprina ar Apply Changes – tīmekļa pārlūka labajā augšējā stūrī. Kad Apply Changes tiek izpildīts, Apache no jauna ielasa konfigurācijas failu – ja tas netiek izdarīts, veiktās izmaiņas nestājas spēkā. Ja nepieciešams apstādināt serveri, tad jāizmanto Stop Apache, pēc tam to var ieslēgt ar Start Apache.