Domēnu vārdu sistēmas (DNS) serveris

DNS zonas pārbaude

BIND DNS serveris ir uzskaņots sekoši:

  • izveidota Master zona piemeram.lv;

  • tajā izveidoti divi apakšdomēni – viens.piemeram.lv un otrs.piemeram.lv.

Tā kā piemeram.lv domēns šobrīd ir “fiktīvs” (tas nav oficiāli reģistrēts), tad vienīgais serveris, kas par to zina ir tas uz kā tas uzskaņots. Tādēļ, lai pieprasot informāciju par piemeram.lv domēnu iegūtu vēlamo atbildi, tā jāprasa jaunizveidotajam DNS serverim (parasti šī informācija tiek prasīta interneta servisa piegādātāja DNS serverim). Ubuntu sistēmā tikko izveidotais DNS serveris jāuzstāda kā primārais, kam prasīt informāciju par domēnu vārdiem.

Webmin rīkā DNS serveru iestatīšana tiek veikta Networking -> Network Configuration -> Hostname and DNS Client sadaļā. DNS servers jāiestata DNS servera IP adrese. Pēc IP adreses ievadīšanas, izmaiņas jāsaglabā ar Save pogu un Network Configuration sadaļā ar Apply Configuration. Tajā brīdī, tiks pārstartēta Linux tīklošana, tas nozīmē, ka uz īsu brīdi serveris nebūs pieejams tīklā. Ja ir vēlme DNS servera darbību pārbaudīt no Windows sistēmas, tad Windows tīkla uzstādījumos BIND DNS servera IP adrese jāiestata kā primārā DNS adrese.

Webmin - DNS klienta iestatīšana
Attēls 31: Webmin - DNS klienta iestatīšana

Lai pārbaudītu vai jauinzveidotā zona strāda, var izmantot Webmin sistēmā pieejamo komandrindas saskarnes rīku (Others -> Command Shell). Vienkāršākais kā to paveikt ir ehotestēt (ping) viens.piemeram.lv un otrs.piemeram.lv adreses. Ja rezultātā tiek saņemta atbilde no īstā datora, tad viss kārtībā, ja nē, tad vēlreiz jāpārbauda DNS uzstādījumi.

Ehotestēšanai jāizmanto komanda ping, piemēram, ping -c 3 viens.piemeram.lv vai ping -c 3 otrs.piemeram.lv, komanda tiek izpildīta ar Execute command pogu. -c 3 parametrs norāda, ka uz ievadīto adresi ehotestēšanas signāls tiks sūtīts 3 reizes. Ja šo parametru neievada, tad tas tiek darīts bezgalīgi.

Attēlā redzamajā piemērā tiek ehotestēta tīkla adrese viens.piemeram.lv sūtot trīs pierasījumus. Redzams, ka viens.piemeram.lv adrese ir 10.1.1.33 un visi trīs nosūtītie pieprasījumi ir saņēmuši atbildes. No tā var secināt, ka DNS uzskaņots korekti. Derētu pārbaudīt arī otrs.piemeram.lv un citus domēna vārdus, ja tādi tika izveidoti.

Webmin - DNS zonas pārbaude

Attēls 32: Webmin - DNS zonas pārbaude

Šādā veidā var uzstādīt BIND DNS serveri un uzskaņot DNS zonas. Viens DNS serveris var pārvaldīt teju vai neierobežotu skaitu zonas (ierobežots ar datora resursiem), tādējādi katrai jaunajai zonai nebūs nepieciešams papildu DNS serveris. DNS servera programmatūrai parasti nebūs nepieciešams tikai tai paredzēts dators. BIND nav augstas prasības pēc datora resursiem, tādēļ tas var pilnvērtīgi strādāt paralēli citiem servera servisiem.