Ubuntu Linux uzstādīšana

Lietotāji un grupas

Lietotāju iestatījumi

Attēls 11: Lietotāju iestatījumi

Rīks paredzēts sistēmas lietotāju un lietotāju grupu pārvaldībai. Ar to iespējams izveidot jaunus lietotājus, piešķirt vai tieši otrādi, atņemt privilēģijas veikt kādu darbību vai to kopumu. Ar šī rīka palīdzību var veidot lietotāju grupas un pievienot vai izņemt konkrētus lietotājus no izveidotajām grupām. Pēc noklusējuma Ubuntu Linux sistēmā ir administrators root un vismaz viens lietotājs, kurš tika izveidots sistēmas uzstādīšanas gaitā (dotajā piemērā lietotājs ar vārdu user). Veidojot jaunu lietotāju, jānorāda ar kādu lietotājvārdu tas pieslēgsies sistēmai, kāds ir viņa īstais vārs (nav obligāti) un parole.

Veidojot paroli svarīgi to veidot pēc iespējas sarežģītāku, lai automatizētajiem paroļu minētājiem to būtu grūti uzminēt. Administratorus un lietotājus bieži vien nomoka jautājums par parolēm. Lielākoties šī problēma nomoka administratorus, jo viņi saprot (vai vismaz nojauš), kas var gadīties, ja lietotājs ir izvēlējies viegli atminamu paroli, savukārt lietotājam galvenais ir, lai viņa parole būtu viegli iegaumējama, nevis kaut kādu nesakarīga burtu un ciparu virkne, kas nereti tiek pierakstīta uz lapiņas un pielīmēta pie monitora. Vai eksistē vidusceļš? Pirms kāda laika uzzināju par sekojošu metodi:

  • jāizvēlas divus vārdus, piemēram, riepa un auto;

  • uzrakstīt pirmo no vārdiem – riepa;

  • “ievietot” tajā otro vārdu, t.i., aiz katra pirmā vārda burta ierakstīt vienu burtu no otrā vārda:

    • riepa -> raiepa -> raiuepa -> raiuetpa -> raiuetpoa.

Rezultāts ir teju vai tikpat nesaprotama burtu virkne, kā automātiski izveidota parole, tomēr tās autoram šādu paroli ir daudz vienkāršāk iegaumēt. Lai paroles drošību vēl uzlabotu vienu no vārdiem var mainīt atkarībā no vietnes, kurā parole tiek veidota. Piemēram, reģistrējoties dažādos portālos tīmeklī, pirmo vārdu vienmēr izvēlēties vienu un to pašu, savukārt otru tādu, kurš raksturo tieši konkrēto vietni, piemēram, tās nosaukumu. Tādējādi katrā vietā iegūsit dažādas paroles, saglabājot to iegaumēšanas ērtumu.

Kad lietotājs izveidots, tas var pieteikties sistēmai un sākt darbu. Pēc noklusējuma Ubuntu Linux sistēma lietotāja mājas mapes veido direktorijā /home/lietotaja_vards. Tajā glabāsies gan lietotāja faili, gan lietojumprogrammu uzstādījumi.