Uzdevumi tēmai ''Sociālās attiecības"

  1. Uzrakstīt
    eseju par vienu no izvēlētām tēmām „Draudzība”, „Mīlestība”, „Nodevība”.

 

  1. Izveidot
    videomateriālu (2-3 min.) par brīvi izvēlētu sižetu, kas atbilst tēmai
    „Sociālās attiecības” (skolēni drīkst strādāt grupās, kā līdzekli filmu
    veidošanai var izmantot mobilo telefonu).