MOODLE "iedzimto" testu veidošanas aprakstu skat. pilnā konspekta 10. nodaļā

Saite uz MOODLE pilnā apraksta testu sadaļu