Saite uz http://skolas-dev.lu.lv/ MOODLE 2.2 un MyKoob integrācijas testēšanai

Testa serveris ar maziem resursiem. Moodle apguves dalībnieku e-kursus lūdzu taisam profizgl.lu.lv.

Click http://skolas-dev.lu.lv/ link to open resource.