Viestarta Gailīša recenzija par Ingas Ābeles stāstu krājumu "Kamenes un skudras".