Kas tā tāda IZGLĪTĪBA un kāpēc? VIDEO MP4 22.02.2011

Materiāls veltīts visiem interesentiem par tēmu "Fizikas un fizikas izglītības sūtība un būtība". Tas kas var būt īpaši noderīgs kā skolotājiem (veidojot fizikas priekšmeta ievada un nobeiguma, gan atsevišķām fizikas tēmām veltītas nodarbības), tā skolēniem (gan radot motivāciju fizikas izglītības ieguvei, gan veidojot izpratni par fizikālo parādību apzināšanu un izmantošanu dzīves praksē).