MOODLE apraksti skolotājiem izstrādātāja mājas lapā (angļu val.)

MOODLE skolotāja iespēju apraksts izstrādātāja mājas lapā (angļu val.)
Click http://docs.moodle.org/en/Category:Teacher link to open resource.