Moodle 2.2 modulis autentifikācija ar Mykoob lietotājiem

Cienījamie kolēģi, lūdzu nododiet (pārsūtiet) skolas IT speciālistiem! Moodle 2.2 autentifikācijas no Mykoob moduļa un pamācības papildinātā versija (no 3.sept.2012.), kas ieimportē audzēkņus no Mykoob, sadalot tos pa klasem, kas būtiski atvieglo audzēkņu pievienošanu e-kursam, jo jāpievienē tikai klase (Cohort). Faili (modulis un apraksts) ir doti pielikuma zip arhīvā (e-pastā tā ir saite, viesa parole joprojām ir alfa1). Ja tika uzinstalēts iepriekšejais modulis, šis vienkārsi jāuzkopē pa virsu un jānokonfigurē atbilstoši pamācībai. Šī autentifikācijas versija ir uzskatāma par final versiju, jo ir ņemti vērā visi ierosinājumi. Turpmāk ir iespējumi atjauninājumi ar sīkiem uzlabojumiem, bet principiāli izstrādne vairs nemainīsies. Atzīmju sinhrononizācijas modulis tiks nozūtīts pēc septembra vidus.

Sekmīgu jauno mācību gadu!

Click moodle22-mykoob-auth-0.92-20121010.zip link to download the file.