Vadītāja darbības ietekme uz organizācijas kultūras attīstību.

3. tēma Vadītāja darbības ietekme uz organizācijas kultūras attīstību:

· Organizācijas kultūras jēdziens

· Kā atpazīt vāju organizācijas kultūru

· Stipra organizācijas kultūra

· Kā uzlabot organizācijas kultūru

· Vertīborientētas organizācijas veidošana

Asoc.prof. D.Celma-Zīda

Interaktīvā lekcija 1.st.

Praktiskais darbs 1.st.

Click D_Celmas_3materials.pdf link to view the file.