Kāpēc spuldzīte kvēlo bez galvaniskā elementa? (MP4)