Darba lapa nr.1 - Nacionālās kultūras un pasaules kultūru izpausmju formu attiecības