Skaidrojumi: Starpkultūru attiecības mūsdienu sabiedrībā. Elitārā kultūra.