Teorētiskais materiāls - Starpkultūru attiecības mūsdienu sabiedrībā. Masu kultūra