Indivīds un vara. Prezentācija

Click Indiv_ids_un_vara._Prezentaacija.PDF link to view the file.