Sociālās grupas un to veidi. Palīgmateriāls skolotājam.