Sociālās lomas, statuss un normas grupās. Prezentācija.