Pielikums 2.tēmai.Fotogalerija K. Ulmanis.Prezentācija