Etniskā un nacionālā kultūra. Darba lapa 4. stundai