Referāts LU 69.zin.konf. AUDIO 4.02.2011

Referāta AUDIO ieraksts - LU 69.zin.konf. 2011.g.4.februārī - fizikas didaktikas sekcija: VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS FIZIKAS ĪSAIS KURSS MŪSDIENU PROFESIONĀLAJĀS VIDUSSKOLĀS ( 45 min)