Trešdien, 31. martā, plkst. 12.00 LU Datorikas fakultātē (Rīgā, Raiņa bulvārī 19, 3. stāvā, 13. auditorijā) notiks Informācijas diena. Tās laikā skolēniem būs iespēja uzzināt sev noderīgu informāciju par studiju programmām, studiju procesu un ārpusstudiju aktivitātēm. Informācijas dienu tiešraidē varēs skatīties arī LU portālā.

Studēt gribētājus uzrunās gan fakultātes dekāns, gan bakalaura studiju programmu direktori, kas detalizēti izstāstīs par fakultātes piedāvātajām studiju programmām, studiju uzsākšanu, studiju procesu un nākotnes perspektīvām. Savukārt ar ārpusstudiju aktivitātēm iepazīstinās studentu pašpārvaldes pārstāvji. Skolēnus uzrunās arī Datorikas fakultātes Robotikas kluba pārstāvji un demonstrēs pašu veidotus robotus.

Datorikas fakultātes Informācijas dienai sekot arī tiešraidē Latvijas Universitātes portālā www.lu.lv/tiesraide. Tiem skolēniem, kuriem nebūs iespēja piedalīties informācijas dienā klātienē, ir iespēja sevi interesējošos jautājumus iepriekš iesūtīt uz e-pastu jelena.polakova@lu.lv vai 31. martā izteikt savu jautājumu pa tālruni 67034488 un saņemt atbildes tiešraidē.

Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM