IETEICAMIE JAUTĀJUMI PII KURSU NOSLĒGUMA PROJEKTIEM

I temats

 1. Vadītāja darbība, izstrādājot iestādes misiju, vīziju un mērķi.

 2. Izglītības iestādes mērķi un to īstenošanas prioritātes attīstības plānā.

 3. Iestādes vadības, pedagogu, audzēkņu un sociālo partneru sadarbības saskaņošana PII attīstībai.

 4. PII „specifiskā” niša un tās nodrošināšana atilstoši reģiona vajadzībām.

II temats

 1. Iestādes attīstības plāna izstrādāšanas posmi un vadītaja darbība.

 2. Vadības komandas darbs, veidojot PII pārvaldības modeli.

 3. Mācīties spējīga organizācija un PII attīstība.

 4. PII darbības organizācija, izmantojot Visaptverošās kvalitātes menedžmentu (TQM).

 5. PII dzīves cikls un organizācijas kultūra.

 6. Visu un ikviena iesaistīšanās PII darbības pārvaldībā.

 7. Iespējamās kvalitātes vadības sistēmas.

III temats

 1. PII izglītības programmu Ietvarstruktūru veidošana.

 2. Vērtēšana un izvērtēšana iestādes konkurētspējas nodrošināšanai.

 3. Konkurētspējīgo priekšrocību radīšana.

 4. Pašnovēŗtēšana un ārējais audits PII.

Prof. O.Zīds

2013.gada 12.februārī.

Last modified: Thursday, 14 February 2013, 9:53 AM