ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Latvijas Universitāte
PPP

Noformē transporta izdevumu atmaksas dokumentus laicīgi!

Transporta izdevumu atmaksas dokumentus iesniegt ne vēlāk kā divas nedēļas pēc kursu beigšanās.

Dokumentus adresēt:

Sigitai Kaļķei
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Jūrmalas gatve 74/76-207.kabinets
Rīgā, LV-1083

Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2012. gada 7. septembris, 12:23