logo

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Materiālu kopā „Latviešu literatūra trimdā (1945-1991)” ietverts ieskats dažos vispārējos II Pasaules kara izraisītās trimdas veidošanās jautājumos. Pārskatu par trimdas prozu sniedz plašs tabulā strukturēts materiāls par tematiskajiem lokiem un galvenajām problēmām latviešu trimdas prozā, kur minēti izcilākie rakstnieki, raksturīgākie un mākslinieciski spilgtākie romāni un stāsti, kurus īsi raksturo citāti un komentāri.
Katram materiālam pievienots avotu (ja ir) un literatūras saraksts.
Priekšstatu papildina rakstnieku portretu galerija. Ievadjautājumu izpratnes nostiprināšanai noder neliels pašpārbaudes tests.Materiālu kopas saturs


1. Ieskats latviešu trimdas literatūras būtībā.
2. Tematiskie loki un galvenās problēmas latviešu trimdas prozā.
3. „Cerību bura“ (attēls)
4. Trimdas rakstnieki (attēlu galerija)
5. Pašpārbaudes tests „Literatūra trimdā. Ievadjautājumi“ (8 jautājumi).

Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM