Logo

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Izstrādātais teorētiskais atbalstmateriāls skolotājiem paredzēts skolēnu izpratnes par II Pasaules kara beigu vēsturisko situāciju un trimdas cēloņiem padziļināšanai un sapratnes par trimdas literatūras būtību un specifiku veidošanai. Materiālu kopa piedāvā trimdas literatūras procesa vispārīgu pārskatu, kā arī trimdas fenomena literatūrā dažu raksturīgu izpausmju – vairāku simbolisku tēlu (ceļš, tilts, vējš, vēstule, stacija) - atsegumu konkrētos daiļdarbos. Materiālu kopa dod iespēju skolotājam bagātināt stundu mācību saturu un materiālu klāstu, piemērojot to dažādu grūtības pakāpju uzdevumiem.

Vispārīgo trimdas literatūras pamatjautājumu un trimdas fenomena izpausmju literatūrā iepazīšana sagatavo skolēnus turpmākai dziļākai konkrētu trimdas literatūras parādību, virzienu un rakstnieku daiļrades iepazīšanai. Katram materiālam pievienots avotu (ja ir) un literatūras saraksts.

Materiālu kopas saturs

1. Ievadjautājumi.
1.1. Trimdas jēdziens.
1.2. Ieskats II Pasaules kara izraisītās trimdas vēsturē.
1.3. Trimdas literatūras būtība.

2. Trimdas literatūras procesa vispārīgs pārskats.
2.1. Uzskati par nacionālās literatūras (mākslas) „misiju” trimdā.
2.2. Trimdas literatūras (kultūras) procesa pārskats.
2.2.1. Vispārīgas iezīmes.
2.2.2. Kultūras dzīve Vācijas bēgļu nometnēs un Zviedrijā (1945-1950).
2.2.3. Latviešu rakstniecība pasaulē pēc Lielās izceļošanas (1950. - 2000). Trimdas latviešu rakstnieku daudzums, paaudzes, mītnes zemes.

3. Trimdas fenomens: dažas raksturīgas iezīmes literatūrā.

Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM