Papildmateriāli ir paredzēti darbam skolotāju vadībā.
Videofilmās ir daudz labas un saturīgas informācijas,
bet ir arī problemātiski kadri. Dažviet traucē nekorekti
komentāri.
    Tādēļ skolotājiem būtu vēlams atlasīt tikai atbilstošākos
fragmentus, noskatīties tos kopā ar audzēkņiem un
vajadzības gadījumā sniegt
savus komentārus.

L.Jurģīte
Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM