Materiālu kopa paredzēta skolēnu rokasgrāmatai kā papildinājums citiem materiāliem, lai apgūtu tematus, kas saistīti ar etnolingvistisko aspektu.
      Kopa veidota pēc mozaikas principa, jo tajā bija jāiekļauj ļoti plašs un daudzveidīgs materiāls. Skolēni un skolotāji var izvēlēties tos satura aspektus, kas viņiem šķiet interesanti un vajadzīgi.
      Ceru, ka materiālos iekļautie teksti būs izmantojami arī citu valodas aspektu apguvei. Dotos uzdevumus var veikt arī mutiski, papildināt tos ar cita veida vingrinājumiem, tātad strādāt kompleksi, lai audzēkņi varētu gan gūt jaunas zināšanas, viņos veidotos attieksme pret gūto informāciju un pilnveidotos arī iemaņas un prasmes darbam ar dažādiem tekstiem,  kas tiek izmantoti dzimtās valodas jautājumu apguvē. Kopā ir ievietoti arī materiāli, kas atrodami interneta resursos. Tos audzēkņi var izmantot patstāvīgi, līdz ar to pilnveidot savas prasmes informācijas atrašanā un izvērtēšanā.

                      Lilija Jurģīte
Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM