Temata atbalsta materiālu vispārīgs raksturojums.
• Skolotāji var izmantot Mācību priekšmetu programmu, ko izstrādāja dabaszinātņu un matemātikas projekts 2008.gadā. Tematā ir apskatīti svarīgākie 10.klases 8.temata jautājumi, kuri būs nepieciešami tālāk apgūstot matemātikas kursu (daudzstūru elementu aprēķināšana; ar riņķi saistītie leņķi; ievilkti un apvilkti daudzstūri; uzdevuma risinājuma plānošana; formulu atrašana uzziņas literatūrā; iegūto sakarību vispārināšana).
• Skolotājiem iesaku izmantot vizuālos materiālus, kas izveidoti projekta laikā un nogādāti visām profesionāli tehniskajām skolām, kurās apgūst matemātikas mācību priekšmetu.
• Piedāvāju uzdevumus, kas varētu motivēt skolēnus apgūt attiecīgo tematu, kā arī tādus, kuri saistīti ar praktisko dzīvi un ikdienu, jo cita veida uzdevumus pietiekami daudz var atrast uzdevumu krājumos un projektā izstrādātajos skolotāju AM vidusskolām.


Skolotāju atbalsta materiālā piedāvātie uzdevumi attīsta skolēniem nepieciešamās prasmes un ir prioritāte temata „Riņķis un daudzstūris mākslā, dabaszinātnēs un matemātikā.” apguvē:
• izmantot zināmās sakarības trijstūros dažādos uzdevumos par daudzstūriem,
• vispārināt, izsakot pieņēmumu par daudzstūru, ar riņķi saistītu nogriežņu un leņķu īpašībām,
• atrast nepieciešamo informāciju,
• plānot uzdevuma vai problēmas risinājumu,
• veidot tekstam atbilstošu zīmējumu,
• analizēt figūru savstarpējo novietojumu,
• izmantot IT informācijas ieguvei, prezentāciju veidošanai.

Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM