Temata atbalsta materiālu vispārīgs raksturojums.
• Skolotāji var izmantot Mācību priekšmetu programmu, ko izstrādāja dabaszinātņu un matemātikas projekts 2008.gadā. Tematā ir apskatīti svarīgākie 10.klases 4.temata jautājumi, kuri būs nepieciešami tālāk apgūstot matemātikas kursu (leņķa jēdziena paplašinājums, trigonometrisko funkciju vērtības vienības riņķī, sakarības trijstūrī un trijstūru elementu aprēķināšana, sin un cos teorēmas)
• Skolotājiem iesaku izmantot vizuālos materiālus, kas izveidoti projekta laikā un nogādāti visām profesionāli tehniskajām skolām, kurās apgūst matemātikas mācību priekšmetu.
• Piedāvāju uzdevumus, kas varētu motivēt skolēnus apgūt attiecīgo tematu, kā arī tādus, kuri saistīti ar praktisko dzīvi un ikdienu, jo cita veida uzdevumus pietiekami daudz var atrast uzdevumu krājumos un projektā izstrādātajos skolotāju AM vidusskolām.

Materiālos apskatītie jautājumi attīsta skolēniem nepieciešamās prasmes un ir prioritāte temata „Pārsteidzošās figūras – leņķis un trijstūris” apguvē:
• Plānot uzdevuma vai problēmas risinājumu.
• Izmantot veiktos mērījumus vai aprēķinus, izsakot pieņēmumus un hipotēzes, kā arī saskatīt pamatojuma nepieciešamību.
• Mērīt attālumu dabā objektiem, pie kuriem nevar tieši piekļūt – problēma, ar kuru sastopas mērnieki un būvnieki.
• Meklēt nepieciešamo informāciju.
• Novērtēt iegūto rezultātu.
Last modified: Wednesday, 25 July 2012, 5:04 AM