ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Irina Bausova

 

Lietišķā spēle "Lēnāk brauksi, tālāk tiksi!”

Materiāls izstrādāts 
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana” 
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu 
kompetences paaugstināšana” 
Latvijas Universitātes realizētā projekta 
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu 
kompetences paaugstināšana” 
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, 
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

 

Rīga, 2010

 

 

 

 

 

 

 

Lietišķā spēle

Lietišķā spēle „Lēnāk brauksi, tālāk tiksi!” ir personīgo ienākumu plānošanas spēle. Tā pieder pie individuālajām spēlēm, kurā katrs dalībnieks rīkojas, pieņem lēmumus neatkarīgi no citiem. Spēles dalībnieka uzdevums – vairāk nopelnīt, padarot darbu (vedot kravu) pēc iespējas ātrāk, bet izvairoties no soda sankcijām. Lai izpildītu šo uzdevumu spēles dalībniekam jāņem vērā:
1) samaksas un papildus samaksas apjoms,
2) riska pakāpes atkarībā no braukšanas ātruma,
3) soda naudu apmēri,
4) kopējā braukšanas laika ekonomija,
5) soda sankcijas par braukšanu bez atpūtas.
Spēles mērķis ir iemācīt izplānot darba izpildes gaitu, lai iegūtu maksimālus ienākumus ar noteikto risku.

Spēles noteikumi

I variants.

Sākotnējie resursi – spēles dalībniekam pieder kravas automašīna. Dalībnieka kā kravu pārvadātāja uzdevums ir pēc iespējas ātrāk no pilsētas A uz pilsētu B nogādāt kravu, kura ātri bojājas. Kopējais attālums 960 km. Braucot ar ātrumu 60 km/h un ievērojot noteikumu, ka ik pēc četrām stundām darba vienu stundu ir jāatpūšas, šo attālumu var veikt 19 stundās. Par šādi veiktu darbu spēles dalībnieks saņem 10 000 naudas vienību. Tā kā krava ātri bojājas, būtu vēlams, ka to aizvestu ātrāk. Par katru ieekonomēto stundu (salīdzinot ar 19h) spēles dalībnieks papildus saņem 1000 naudas vienību. Tātad var braukt ātrāk un arī neatpūsties.

Taču pastāv iespēja, ka ceļu satiksmes drošības policija pārbauda kravas pārvadātāja braukšanas ātrumu. Nu jāmaksā soda nauda – par katriem 10 km/h, kas ir virs 60 km/h, jāmaksā 200 vienību soda nauda. Bez tam ik pēc 4 stundām, kas pavadītas ceļā, vienu stundu ir jāatpūšas (tabulā braukšanas ātruma ailītē ieraksta 0). Ja to nedara, tad vienlaicīgi ar sodu par braukšanas ātruma pārsniegšanu, jāmaksā sods 800 naudas vienību.

Soda riska pakāpe un soda nauda
Soda riska pakāpe un soda nauda

Braukšanas ātrums, nobraukto km skaits, soda naudu lielums katru stundu jāparāda tabulā.
Spēles uzvarētājs – dalībnieks, kurš, vedot kravu, vairāk nopelnījis.


Spēles dalībnieka atskaite
Spēles dalībnieka atskaiteII variants.
Lai padarītu spēli intensīvāku, var mainīt dažus parametrus: pirmkārt, paziņot dalībniekiem, ka dalībnieks saņems 10000 latu par to, ka piegadās kravu pēc 16 stundām, piespiežot viņus braukt ar lielāko ātrumu un bez atpūtas. Otrkārt, pirmais, kas atbrauks punktā B saņems papildus lielo balvu – vēl 10000 Latu, ja pirmie būs vairākas komandas tad lielā balva tiek dalīta vienādas daļas starp sājām komandām. Tad spēle paliks sarežģītāka, tajā ir jāpadomā par iespējamo konkurentu skaitu. Un soda naudu par negulēšanu var palielināt līdz 2000. Šādu spēles variantu labi pielietot, tad kad dalībnieku grupu sastāvs pēc zināšanām un spējām stipri atšķiras.

Ieteikumi spēles vadītājam.

Spēlē var piedalīties neierobežots skaits dalībnieku. Atkarībā no dalībnieku braukšanas ātruma, vadītājs (šajā spēlē vadītāja loma ir ceļu satiksmes drošības policists) ar spēļu kauliņa palīdzību izspēlē braucēju sodīšanu. Ja dalībnieka braukšanas ātrums ir 70 km/h, tad soda nauda 200 jāmaksā, ja, divas reizes metot spēļu kauliņu, pēc kārtas uzkrīt „6”. Ja braukšanas ātrums ir 80 km/h, tad soda nauda 400 jāmaksā, ja vienu reizi uzkrīt „6”. Pie braukšanas ātruma 90 km/h (soda nauda – 600) „1’’ vai „6” jāuzkrīt vienu reizi. Ja ātrums ir 100 km/h, tad soda nauda – 800 jāmaksā, ja, vienreiz metot kauliņu uzkrīt „4”, „5” vai „6” utt.
Ja braucējs tiek sodīts par ātruma pārsniegšanu, spēles vadītājam jāpārbauda, vai pirms 4 stundām braucējs ir stundu atpūties. Ja nav, spēles dalībnieku soda ar 800 naudas vienībām.

Pēcspēles analīze.

Spēles dalībnieka rīcību un pieņemto lēmumu par braukšanas ātrumu nosaka vairāki faktori:
1) papildus samaksa par laika ekonomiju (1h – 1000),
2) soda naudu lielumi par braukšanas ātruma pārsniegšanu,
3) soda naudas lielums (800) par braukšanu bez atpūtas.
4) ja ir izmantots spēles II variants, tad jāņem vērā ari vai lielo balvu saņema 1 dalībnieks, vai vairāki.

Šīs spēles realizācijā iespējamas vairākas stratēģijas.
1. Maksimālā drošuma stratēģija, kuru realizējot dalībnieks visu ceļu brauc ar minimālo ātrumu 60 km/h. Soda naudas šādā gadījumā nav jāmaksā un arī noteikumi par atpūtu nav jāievēro. Tādā veidā krava tiek nogādāta 16 stundās un spēles dalībnieks nopelna 13 000 naudas vienību. Braucot ar 70 km/h, varbūtība saņemt sodu (200 naudas vienības) ir ļoti niecīga un principā ar šo ātrumu pilnībā var realizēt maksimālā drošuma stratēģiju. Ja visu ceļu brauc ar 70 km/h un noteikumus par atpūtu neievēro, attālumu var veikt 14 stundās, par to saņemot 15 000 naudas vienību, no kuras jāatskaita iespējamā soda nauda. 14 stundās tā vidēji ir 0,005 x 200 x 4 + 0,005 x (200 + 800) x 10 = 54.
Tātad spēles dalībnieks vidēji var saņemt 14 946 naudas vienības.
2. Maksimālās laika ekonomijas stratēģija. Šo spēles variantu parasti izvēlas dalībnieki, kuriem patīk riskēt, braucot ar ātrumu 120 km/h, sodīšanas varbūtība 5/6 un soda naudas lielums – 1200. Apskatīsimies, cik var nopelnīt šādi veicot darbu:
1) neievērojot noteikumu par atpūtas stundām – attālumu var veikt 8 stundās un nopelnīt 21 000 naudas vienību, bet samaksājot soda naudas (vidēji: 0,83 x 1200 x 4 + 0,83 x (1200 + 800) x 4 = 10624) dalībnieks gala rezultātā iegūst vidēji 10 376 naudas vienību;
2) ievērojot noteikumu par atpūtu, darbu var veikt 9 stundās, soda naudās vidēji samaksājot 0,83 x 1200 x 8 = 7968, var nopelnīt vidēji 12 032 naudas vienības.
3. Maksimālo ienākumu stratēģija. Lielākos ienākumus spēlē var iegūt izvēloties ātrumus 90 vai 100 km/h. Apskatīsim vairākus variantus:
variantus:
1) pirmās četras stundas spēles dalībnieks brauc ar ātrumu 100 km/h, pēc tam pārējo attālumu ar 80 km/h, neievērojot noteikumu par atpūtu; šādā veidā attālumu starp pilsētām var veikt 11 stundās; soda naudās vidēji jāsamaksā 0,33 x 800 x 4 + 0,03 x (400 + 800) x 7 = 1308;
tātad izvēloties šo stratēģiju spēles dalībnieks vidēji nopelna 16 692 naudas vienības, t.i. par 6316 vairāk nekā realizējot maksimālās laika ekonomijas stratēģiju un par 1746 naudas vienībām vairāk nekā īstenojot maksimālā drošuma stratēģiju;
2) spēles dalībnieks visu attālumu brauc ar ātrumu 90 km/h bez atpūtas, darbu veicot 11 stundās un soda naudās vidēji samaksājot 0,17 x 600 x 4 + 0,17 x (600 + 800) x 6 = 1836 naudas vienības, tādejādi iespējams nopelnīt vidēji 16 164 naudas vienības;
3) ievērojot noteikumu par atpūtu un izvēloties ātrumu 100 km/h, samaksājot soda naudās vidēji 0,33 x 800 x 8 + 0,03 x (400 + 800) x 2 = 2184 naudas vienības, spēles dalībnieka ienākums 15 816 naudas vienības.
Pēdējās izmaiņas: trešdiena, 2012. gada 25. jūlijs, 05:04