Sociāli nosacītās personības īpašības. Vārdnīca


Sociāli nosacītās personības īpašības: pašcieņa, pašvērtējums, pretenziju līmenis, kontroles lokuss, pašefektivitāte

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

K

Kontroles lokuss

Kontroles lokuss - tā ir pakāpe, kādā cilvēki subjektīvi uztver, vai viņi ir noteicēji par savu dzīvi vai viņu dzīve ir atkarīga no ārējiem apstākļiem.

P

Pašcieņa

Pašcieņa ir cieņa pret sevi pašu, savu personību. Pašcieņa ir sevis akceptēšana, savas vērtības apziņa.

Pašefektivitāte

Pašefektivitāte ir mūsu pārliecība par savām spējām veikt noteiktus uzdevumus.Pašvērtējums

Pašvērtējums ir apmierinātība vai neapmierinātība ar sevi noteiktās situācijās.


Pretenziju līmenis

Pretenziju līmenis ir maksimālie mērķi, kurus cilvēks uzskata par reāli sasniedzamiem.
Pretenziju līmenis raksturo to, uz ko cilvēks cenšas pretendēt, to, ko pēc viņa uzskatiem, ir spējīgs sasniegt.


V

Vērtības

Vērtības ir relatīvi stabili mērķi vai standarti, kas virza mūsu uzvedību, spriedumus un attieksmes un ietekmē cilvēka emocijas.